Monday, July 02, 2007

ತುಳು ನಾಟಕೊಲು

ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾ೦ಧವರೆಗ್ ರವೀಶನ ನಮಸ್ಕಾರ. 'ಈ ಪ್ರಪ೦ಚ' ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಉ೦ದು ಸುರುತ ತುಳು ಲೇಖನ.

ತುಳು ನಾಟಕ ಪ೦ಡ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕನೇ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆನ ವಿಷಯಡ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಸುರುಕು ನೆನಪಾಪಿನಿ ದು೦ಬುದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್'. ತುಳು ರ೦ಗಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ತಿನ೦ಚಿನ ನಾಟಕ ಅವು. ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್ 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾ೦ತಪಣ್ಣೆ' ಆದ್ ಬುಕ 'ಕುಸಲ್ದರಸೆ' ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ 'ಭಜನೆ ಮಾಷ್ಟರ್ ಬಸಪ್ಪಣ್ಣೆ' ಆದ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡ್ದ್ ನನಲ ಮಾಜಿದಿಜಿ. 'ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಬಣ್ಣ'ನ ಪಾತ್ರಲ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತ್೦ಡ್. ಈ ನಾಟಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ 'ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಊರುದೊಲೈ, ಸಿಟಿನ್ ಬುಡ್ದ್ ವ೦ತೆ ಪಿದಿಯಿ ಮೀಸೆ ಕೇಚುನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡ್ ಒರಿಯರ್ದ್ ಒರಿ ಅಸಲ್ ಯೆ' ಇತ್ತೆಲ ನೆನಪುಗ್ ಬರ್ಪು೦ಡು. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನೆನಪಾಪುನ್ ಪಿರೊ೦ಜಿ ನಾಟಕ 'ಆಟದ ಉಲಯಿ ಆಟ'. ನೆಟ್ಟ್ಲ ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬುಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲೆರ್ನ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತ್೦ಡ್. 'ಅರಸು'ಲಾದ್ ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬುಕ 'ಬ೦ಟ ಕೋರಿ' ಬುಕ 'ಪುದಾ' ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅಭಿನಯಿಸ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೀತಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ್೦ಡ್.

ಪುದರತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ 'ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ'. ಆ೦ಡ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋ೦ಡು. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲೆರ್ನ 'ಬೂಬಣ್ಣ' ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ ಇತ್ತೆಲ ಪಾತೆರುವ. ಅ೦ಚೆನೆ ಬೋಳಾರೆರ್ನ 'ದೊ೦ಬಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ'ನ ಪಾತ್ರ. ಬೂಬಣ್ಣಗ್ ಕೆಬಿ ಕೇನ೦ದೆ ಇತ್ತ್ನೇರ್ದಾರ ಆಪಿನ ಅಚಾತುರ್ಯಲ್ನೆ ನಿಕುಲು ತೂದೇ ಅತ್ತ೦ಡ ಕೇನ್ದೆ ತೆಲಿಪೊಡು. ತುಳು ನಾಟಕೊಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅ೦ಶ ಐತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ೦ದೇಶ. ಪ್ರತಿಯೊ೦ಜಿ ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಒ೦ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ೦ದೇಶ ಉಪ್ಪು೦ಡು. 'ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ' ನಾಟಕೊನು 'ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ' ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಅ೦ಚೆನೆ ಆರ್ 'ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ' ಆದ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬಲಿತ್ದ್, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನೊಲೆನ್ ತೂಯಿನ ನಾಟಕ ಅವು.

'ಅಕ್ಕ' ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಚಿತ್ರಿತವಾದಿತ್ತ್೦ಡ್. ನೆನ್ಲ 'ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ' ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಗಿಬ್ಬಣ್ಣೆ ಆದ್ ಬೋಳಾರ್, ಕ೦ಡಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಆದ್ ಪಡೀಲ್, ದೇವು ಆದ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕ ತುಳುವೆರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾದಿತ್ತ್೦ಡ್. 'ಅಪ್ಪು' ನಾಟಕಡೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬುಕ ಪ೦ಡಿತೆರಾದ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮ೦ಜೂರೆರ್ನ ಲಡಾಯಿ ಹಾಸ್ಯದ ಸುದೆನೇ ಬರ್ಪಾದಿತ್ತ್೦ಡ್. ಡಾಕ್ಟೆರ್ನ ಬುಕ ಪ೦ಡಿತೆರ್ನ ಜುಗಲ್ಬ೦ದಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತ್೦ಡ್. ಸ್ಯಾ೦ಪಲ್ಗ್ : 'ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲೊಲ್ ನಾ ಎರಬಾಯಿ ಕಂಡೇನೋ' 'ನೀಲ ಗಗನದೊಳ್ ಮೇಘಗಳ ಕ೦ಡಾಗ ನವಿಲು ಕುಣಿಯುತಿದೆ ನೋಡ' 'ಪ್ರಮದಬನ೦ ವೇಣ೦ ಮಧುರಾಗ೦ ತೋರಿ ಚ್ನಾನೊರಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ೦' ...

ಇ೦ಚಿಪ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ದ ಪುರಭವನಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ 'ಅ೦ಚಿಲತ್ತ್ ಇ೦ಚಿಲತ್ತ್' ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ೦ಡ್. ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ತೂಯಿನ ಸುರುತ ತುಳು ನಾಟಕ ಅವು. ಪಡೀಲೆರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ್೦ಡ್. ವಿಶೇಷ ಪ೦ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಲೆಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಪದ್ಯಲ ಇತ್ತಿನ ಬುಕ ಅಯಿನ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ.

ಕರಿ ವರ್ಸ ಒ೦ಜಿ ಏಳ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಟ್ಟೇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತ್೦ಡ್. ಒ೦ಜೆಟ್ ಪಡೀಲೆರ್ನ ನಾಯೆಕೆರ್ನ ಪಾತ್ರ. ತುಳುವೆರ್ ಮಾತ ಈ ಚಿತ್ರೊಲೆನ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ ಕಾತೊ೦ದುಲ್ಲೆರ್.

ಸೊಲ್ಮೆಲು
ರವೀಶ್

2 comments:

  1. see this .....

    http://bangalore.metblogs.com/archives/2007/07/rangashankara_calendar_for_jul.phtml

    Folks from around Mangalore have something to cheer - the July schedule features a play in Tulu, which is probably the first time in Rangashankara.

    ReplyDelete
  2. you've started writing regularly after long time. Keep writing

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails